Đầu lưỡi dao cạo Gillette Vector (2 đầu thay)

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất: 

25.000₫

Dao cạo râu Gillette Vector được thiết kế để có thể tách rời phần cán tay cầm và phần đầu lưỡi dao cạo , do đó bạn có thể thay thế phần đầu lưỡi dao cạo...

Dao cạo râu Gillette Vector được thiết kế để có thể tách rời phần cán tay cầm và phần đầu lưỡi dao cạo, do đó bạn có thể thay thế phần đầu lưỡi dao cạo khi thấy nó đã cùn.

Đầu lưỡi dao cạo Gillette Vector (2 đầu lưỡi)

Hộp sản phẩm gốm 2 đầu lưỡi, loại lưỡi kép 2 lưỡi.